Paragraf 4a Billedbog

Varenr. 108000
I samarbejde med Aalborg Kommune og Århus Kommunes Sprogstøtteordning har Forlaget Gonge ApS udviklet et visitationsskema med henblik på visitering til sprogstøtte, jævnfør Folkeskolelovens § 4.
Til skemaet hører en billedbog til brug ved vurderingen af barnets sproglige kompetence på dansk.
Skemaet er et redskab til at finde de børn, som har et særligt behov for sprogstøtte. Erfaringerne viser, at det ikke er nok at se på barnets dansk-sproglige kompetence, når behovet for sprogstøtte skal vurderes.

Visitationsskemaet giver derfor mulighed for at vurdere barnets
- sproglige kompetence på modersmålet
- sproglige kompetence på dansk
- intellektuelle udvikling
- sociale og kulturelle udvikling
- fysiske og motoriske udvikling
- samarbejdet med forældrene.

Skemaet vil også kunne bruges som en tjekliste til en løbende vurdering af barnets sproglige udvikling på ovennævnte områder.

Skema varenr. 108001

Vægt: 0,09 kg

kr. 72,00 ex. moms
kr. 90,00 inkl. moms