12-09-2016 Matematik i bevægelse

Til indskolingen og til mellemtrinnet.

Fra første færd i udviklingen har vi haft flere mål for øje:

  1. Bevægelse
  2. Understøttende undervisning
  3. Faglighed
  4. Differentieret undervisning

Matematik i bevægelse 0 - 3 kl.

At sammensætte en matematik kasse med en masse lækre produkter er ingen kunst. Vi ville bare noget mere. Målsætningen er at eleverne skal have en wauu oplevelse, når de arbejder med kassen. Bevægelsen skal have et formål og ikke blot bevægelse for bevægelsens skyld.

Kassen er opbygget med selvinstruerende arbejdskort, der er trykt på plast. Arbejdskortene har en kort letlæselig tekst samt illustrationer der beskriver opgaven. Der er ligeledes på hvert kort en materialeliste til hver opgave. Kassen kan bruges både inde og ude.

Matematik i bevægelse er også et særdeles godt bud på den understøttende undervisning. Kassen er med stor succes afprøvet på flere skoler.

Her er et lille udpluk af kassens mange opgaver:

Føl og find tal - Addition og subtraktion - Hovedregning Træne 10 – venner - Tabel træning - Øje/hånd koordination - Positionstal - Tal kendskab - Genkendelse af geometriske former - Vendespil - Klokken digitalt/analogt - Terningstafet - Dart - Konstruktion af geometriske figurer

Kassen indeholder følgende konkrete materialer: Værdi hulplader - Flybriller - Klemmer - Stopure -Spinnere - Svar knap - Kast og grib - Tæppe trekanter - Tal fliser 0 – 100 - 0 – 9 kæmpe terninger - Elastiksnor - Ærteposer med tal - Kegler - 6 sidet kæmpe terninger - 4 sidet kæmpe terninger - Kegler med tal - Snor Arbejdskort i plast med beskrivelse - Opgavekort små  

se produkt her 

Matematik i bevægelse 4 - 6 kl.

Her er et lille udpluk af kassens mange opgaver:

Brøkvendespil med kegler - Procentdele af en figur - Decimaltal - Omregning af brøker - Decimaltal til procent - Genkendelse af geometriske figurer - Omregning af forskellige måleenheder - Hovedregning -Ligningsløsning - Tabel træning - Opskrive regneudtryk - Talfliseræs - Udskilningsløb

Kassen indeholder følgende konkrete materialer: Kegler - Sjippetove - Stopure - Kegler med tal - 4 sidet kæmpe terninger - 6 sidet kæmpe terninger - 10 sidet kæmpe terninger - Ærteposer med tal - Talende klemmer - Velcro kastespil - Tal fliser 0 -100 - Kast og grib - Talbold - Sækkeløbssække -Tæppe trekanter - Arbejdskort i plast med beskrivelse - Opgavekort små  

Se produkt her


   Matematik i bevægelse Tilbage